Home
Works
Biography
Contact
Lars-Andreas Tovey Kristiansen
mail@toveykristiansen.com / NO: 0047 - 957 82 042

Utopia Planitia

Unité d'Habitation

The Crux of Dwelling

A Utopian Monument

The Radiant City

The Zone of Alienation #1

The Zone of Alienation #2

You don’t need a weatherman
to know which way the wind
blows


If humans were gone at least a
third of all birds on Earth might not even notice


Terrorism, samhällsfara,
attentat, mord! (Amalthea)


Unrealized Ruins


Et temporært kunstprosjekt av Lars-Andreas T. Kristiansen, i samarbeid med Oslo kommune, Kulturetaten.

Sommeren 2014 blir universitetsbygningen Domus Media flyttet fra Karl Johans gate til Tøyen. I hvert fall midlertidig flyttet. Hele Tøyen Trafos fasade på toppen av Tøyenparken vil bli dekket av over 900 kvadratmeter fasadeseil med stiliserte tegninger av det monumentale nyklassisistiske bygget fra sentrum av Oslo.

Universitetsbygningene, som sto ferdige i 1852, var et viktig visuelt uttrykk  for nasjonalstaten Norge, etablert i 1814. Selv om Tøyen lå langt ut på landet på den tiden var planen i utgangspunktet at universitetet skulle bygges nettopp her. Planene ble derimot skrinlagt til fordel for det som i dag er Karl Johans gate. Helt fram til 1910 var det imidlertid fremdeles planer om utvidelser på Tøyen og hadde disse planene blitt realiserte ville dagens Oslo sett ganske annerledes ut.

I kunstprosjektet Domus Media Tøyen fører altså kunstner Lars-Andreas T. Kristiansen opp ett allerede eksisterende historisk monumentalbygg på Tøyen, i hvert fall en kopi av byggets fasade. Hva skjer med Tøyen-beboernes, og de besøkendes, oppfattelse av bydelen når de konfronteres med hva bydelen kunne ha vært i kraft av hvilke funksjoner bydelen kunne huset? Hvilke reaksjoner oppstår på den alternative konteksten bygget blir plassert i og er det mulig, i forlengelsen av prosjektet, og undersøke hva slags innvirkning arkitektur og byutvikling har på områdets beboere og sammensetning av beboere?

Tøyen er den bydelen i Oslo med tettest befolkning og størst vekst. For vel ett år siden kom Tøyen-avtalen i stand. Som et kompromiss mot at Munchmuseet flyttes fra Tøyen til Bjørvika skal Tøyen gis et skikkelig løft og bedre levekårene, bokvaliteten og tryggheten for beboerne på Tøyen. I forbindelse med flyttingen av Munchmuseet har det vært sterk diskusjon om hva som skal skje med Tøyen, blant annet i forhold til stor konsentrasjon av sosiale tiltak og nå sist; avgjørelsen om å flytte Politiets utlendingsenhet til Tøyen. Med plasseringen av Domus Media på Tøyen ønsker Lars-Andreas T. Kristiansen og Oslo kommune å tenke nytt om Tøyens fremtid, ikke som et potensielt minefelt for kulturelle konflikter, men heller som en arena for kunnskapsproduksjon i møte mellom ulike kulturer.
Installering pågår
Kristiansen (f. 83) er utdannet ved Konsthögskolan i Malmö og Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Han har hatt separatutstillinger på Holodeck, Grünerløkka Kunsthall, Halden Kunstforening og Galleri Lilith Waltenberg. Kristiansen har også deltatt på en rekke gruppeutstillinger deriblant på House of Foundation, Moss, Vestfossen Kunstlaboratorium, Lunds konsthall og Høstutstillingen. I tillegg er han en av initiativtakerne til og lederne for prosjektrommet Landings i Vestfossen.

Gjennom hans kunstpraksis er Kristiansen interessert i menneskets ambisjoner, fremtidsvisjoner og streben etter fremgang, og hvordan dette manifesteres fysisk gjennom for eksempel: arkitektur, storstilte byggeprosjekter og byplanlegging, som en visualisering av ofte utopiske ambisjoner. Det er ofte motsetningene mellom utopi og entropi som er underliggende i hans arbeid. Kristiansen arbeider ofte stedspesifikt og prosjektbasert på tvers av medier som skulptur, installasjon, foto og video. Kristiansen benytter seg ofte av en byggeplassestetikk i prosjektene og bruker materialer som assosieres med byggeplasser og har en viss iboende temporalitet med tanke på deres bruksområde, som for eksempel fasadeseil med trykk, stillas og stillasnett.
Domus Media Tøyen
26. juni – 8. juli 2014
Offisiell åpning: Torsdag 26. juni kl. 15:00
Hovinveien 1, Oslo
Domus Media, Karl Johans gate
Skisse